5 Essential Elements For architekt będzin

Realizacja zadania publicznego pod nazwą Kultura,ochrona dóbr kultury i zachowanie tradycji regionalnej przez” Zakup strojów i instrumentów dla orkiestry dętej z Librantowej

Umowa o udzielenie pożyczki -Budowa miejsca rekreacji- placu zabaw w miejscowości Piątkowa”

Umowa Nr 135/2013/C Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz profilaktyki promocji zdrowia pn „Wyjazd integracyjny dla seniorów , osób niepełnosprawnych i osób zdrowych do Krakowa-Kalisza-Częstochowy i Lichenia ”

Umowa użyczenia nieruchomości działki ewidencyjnej 140i 142 pomieszczenia dla przedszkola w Biczycach Dolnych

Umowa na dostarczenie druków dla celów świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego

Biel i jasne drewno to neutralna baza, doskonała do pokoików dziecięcych.biel i jasne drewno, ożywione turkusem i limonkądekoracja ściany- naklejka drzewowe wnęce między ścianą i kominem mieści się wygodny regał- siedzisko.Wkrótce więcej naszych projektów przestrzeni dla dzieci! :D

Umowa Nr 132/2013/C Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz profilaktyki promocji zdrowia pn „Zanim będzie za późno – kreatywna profilaktyka w walce z uzależnieniem jako skuteczny proces przeciwdziałania narkomanii i innym uzależnieniom ”

Współpraca przy realizacji projektu pt.”Multimedia -świat przyszłości” - organizacji warsztatów filmowych dla młodzieży z Gminy Chełmiec i Kamionka Wielka”

Umowa na opracowanie graficzne , druk i dostawę opasek odblaskowych promujących projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chełmiec.

Umowa na opracowanie graficzne , druk i dostawę ulotek promujących projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chełmiec.

WZÓR: Umowa o dotację dla osób fizycznych i prawnych na pokrycie kosztów zakupu i montażu kolektorów słonecznych

Pożyczka GOK na zadanie Doposażenie w instrumenty muzyczne szkółki w Paszynie oraz organizacja koncertów

prostota, domowe ciepło, rustykalne płytki Na jednej ze ścian zaproponowaliśmy cegłę, odkrytą spod tynku, zeby podkreślić wyjątkowy charakter starej kamienicy .biel, błękit i drewno- klasyczna kompozycja kolorystycznaInne nasze projekty kuchni znajdziecie tutaj i tutaj

Opracowanie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji „Budowa nowego zbiornika retencyjnego na działkach nr 1i 2 w biuro architektoniczne będzin Leśnictwie Chełmiec gmina Chełmiec”

Umowa na dofinansowanie młodocianym pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Umowa licencyjno-aktualizacyjna na kontynuację dotychczasowych licencji w nowym okresie abonamentowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “5 Essential Elements For architekt będzin”

Leave a Reply

Gravatar